Exercițiile de intervenție și evacuare.
17 octombrie 2017
Principalele documente pe care le actualizez anual, PPP, tematici, program de instruire-testare, graficul instruirilor, planificare exerciții de intervenție
Ce documente actualizăm anual în domeniile SSM și PSI ?
30 ianuarie 2018

Echipa de intervenție reprezintă personalul cu atribuții specifice care să intervină într-o situație de urgență.

Insă ce înseamnă o situație de urgență ?

Situație de urgență -eveniment excepţional, cu caracter non-militar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile culturale şi materiale importante , iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;

Ce trebuie să facem dacă avem o astfel de situație ?

Angajatorul trebuie să numească o parte din personal care să intervină în aceste situații, aceasta se numește ”echipa de intervenție”.
Astfel că într-o companie mare din echipa de intervenție vor face parte mai mulți angajați, iar într-o companie sau firmă mică, angajații vor acționa simultan pe mai multe căi.

Pentru fiecare din situațiile de mai sus, ar fi ideal să avem cel puțin o persoană care să acționeze.

Mai jos avem structura echipe de intervenție: 

Coordonatorul echipei va gestiona întreaga intervenție, acesta are datoria să direcționeze întreaga echipă, va da indicații pentru a se intervenii cât mai eficient, coordonatorul sau managerul vor suna la serviciul profesionist 112.

Din echipa de intervenție fac parte angajații care vor acorda prim ajutor după triere.

Angajați care vor evacua persoane și bunuri au obligația de a evacua vizitatorii, ordinea de evacuare este : femei, bătrâni; persoane direct afectate de situație; bunuri și materiale.

Angajați care vor acționa cu stingătoarele sau hidranții for fi instruiți suplimentar corespunzător și vor face periodic practică în exerciții de intervenție și evacuare.

Angajați care vor opri alimentarea cu gaze, curent electric sau apă trebui să cunoască locurile de unde se face oprirea alimentării.

Foarte important este și angajatul care va face apelul personalului după evacuare, pentru că după ce se face evacuarea și verificarea încăperilor, angajații se vor aduna într-un loc stabilit, iar acolo responsabilul va face prezența personalului.

De-asemenea există și alte obligații ale echipei de intervenție, cum ar fi însoțirea echipei de profesioniști (pompieri) dacă este cazul,  echipa de intervenție va informa pompierii despre materialele combustibile aflate în încapere sau alte detalii tehnice.