Principalele documente pe care le actualizez anual, PPP, tematici, program de instruire-testare, graficul instruirilor, planificare exerciții de intervenție
Ce documente actualizăm anual în domeniile SSM și PSI ?
30 ianuarie 2018
Completarea periodică în fișele individuale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă.
16 februarie 2018
Vezi tot

 Fișele de instruire individuale în domeniul situațiilor de urgență numite de mulți cărticele, sunt niște tipizate mărimea A5 de culoare roșie, o dovadă a instruirii la angajare, apoi o dovadă a instruirii periodice, Aceasta se păstrează de către conducătorul locului de muncă, unde își desfășoară activitatea angajatul.

Cum completăm la angajare această fișă ?

                          Completare copertă 

            Încep cu coperta, din partea de sus de la ”UNITATEA” – aici completez numele societătii angajatoare.
            Numele și prenumele – aici completez numele complet din buletin –dacă o persoana își schimbă numele, aceasta va anunța imediat societatea, urmând ca numele vechi să fie pus în paranteza și numele nou să fie trecut deasupra.
            La locul de muncă completez departamentul/ compartimentul unde își desfășoara activitatea angajatul, acesta poate sa fie sediu, șantier, clinică, punct de lucru, terți, etc.
            Legitimația – deși nu am mai vazut aceasta rubrică completată, aici consemnez ”marca” – care o preiau de la biroul de resurse umane.

La domiciliul am observat mai multe variante, eu însă completez datele din buletin, reședința dacă este cazul o trec la declarația de traseu.
                          Completare prima pagină

            Spre deosebire de fișele de securitate a muncii, în fișele pentru situații de urgență nu mai apare coloana pentru numele și prenumele.
Așa că voi începe cu ”Data și locul nașterii” pe care le completez din buletin.

La fișele SU avem în plus ”Studii” aici preiau informații de la biroul de resurse umane
            Calificarea se preia de la biroul de resurse umane, conform diplomelor aduse de angajat, dacă angajatul nu are studii, rubrica rămâne necompletată.
           Locul de muncă –spre deosebire de copertă-aici completez spațiul efectiv în care se desfășoară activitatea, ex.: magazin, sau depozit, birou, punct de ridicare colete, șantier, cabinet, secția de producție, etc.
           Funcția o completez din contractul de muncă, chiar dacă angajatul are prin fișa postului mai multe atribuții.
           

                          Instructajul introductiv general

           Data primei instruiri –o calculez în completare după fișa de securitate. ATENȚIE la cum calculați, de la ultima zi de instructaj de securitate a muncii calculați 8 ore.
           Timpul de instruire nu poate fi mai mic de  8 ore.
            Instructajul se face de către Cadrul ethnic PSI sau inspectorul de protecție civilă, însă poate fi făcut prin asumare și de către administrator, specificându-se funcția.
Conținutul instruirii 
este unul general valabil, eu completez următoarele: L381/2004; L307/2006; Organizarea, mijloacele tehnice și modul de acțiune în stituații de urgență și la incendii; Metodele specifice de prevenire și stingere a incendiilor; Modul de acțiune în situații și cazuri de urgență; Acțiuni pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență.
            Semnătura celui care a efectuat instruirea introductiv generală îmi aparțin mie ca și Cadrul ethnic PSI sau inspectorul de protecție civilă, serviciu extern.

                          Instructajul la locul de muncă

            *A fost efectuată la data – calculez instructajul introductive. Trebuie ținut cont ca sunt mai multe variabile.
            Pentru locul de muncă– în aceasta rubrică completez locul de muncă care este acelasi trecut în partea de sus a fișei- adică spațiul efectiv de lucru.
Specialitatea (meseria) este aceiasi ca în prima parte a fișei.

            Timp de obligatoriu completez 8 ore – acest timp este reglementat printr-o decizie, la fel ca instruirea de mai sus, nu poate fi mai mic de 8 ore.
            De către – conducătorul locului de muncă- acesta este numit printr-o decizie a administrației, acesta poate să fie administratorul, un director, șeful de șantier sau altă persoană care să aiba cunoștințele necesare în domeniu.
            Conținutul instruirii diferă acum de la o societate la alta, eu completez o parte general valabilă, urmând ca a doua parte să contină instrucțiuni specifice firmei/ postului de lucru. Exemplu : Caracteristicile substanțelor și materialelor la locul de muncă; Cauzele incendiilor și exploziilor; Mijloacele și modul de acțiune în situații de urgență și la incendii la locul de muncă; Funcționarea și modul de acționare a mijloacelor de protecție împotriva incendiilor; Sarcini pentru prevenirea șituațiilor de urgență și incendiilor – apoi în funcție de domeniul firmei trec una din dispozițiile generale.***

           Semnătura celui care a verificat este semnătura conducătorului locului de muncă.

                          Admiterea la lucru

            Admiterea la lucru se face fie de către un superior, director, etc. fie chiar de către conducatorul locului de muncă. Eu completez numele conducătorului locului de muncă atunci când nu exista un director sau manager de departament.
            Data admiterii la lucru se efectuează după instructajul la locul de muncă – deci data trecută la instructajul la locul de muncă se trece și la admiterea la lucru.
            

 

Mai jos sunt dispozițiile generale pe care le folosesc și le consemnez în fișa de instructaj

Ord. 187/2010 – Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.

Ord. 14/2009 – Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la amenajari temporare în spatii închise sau în aer liber. (Santiere)

Ord. 118/2010 – Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement. (Restaurante/ turism)

Ord. 262/2010 – Apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri birouri.

Ord. 211/2010 – Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii. (Ateliere auto, vulcanizare)

Ord. 108/2001 – Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice.

Ord. 28/2338/2010 – Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult.

Ord. 605/579/2008 – Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale. (Agricultura)

Ord. 146/2013 – Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare

                       
Sfaturi și sugestii !

            De obicei îmi fac provizii serioase de fise individuale de instruire SSM si SU, ca să nu fiu surprins de o angajare iar eu să nu am fisă de consemnat.
            Fiind în epoca online, eu îmi comand de câțiva ani fișele de instruire individuale de la tipografia Print And More, pentru calitate/preț și promtitudine. Fișe găsiți fizic de cumpărat în aceiași zi și la magazine de papetărie, la Registrul Comerțului, Camera de Comerț, Institutul de Cercetare Darabont, sau alte magazine care comercializează echipamente SSM/PSI.

 

*Timpul de lucru și data instruiri pot fi confuze uneori, poți lăsa un comentariu cu durata instructajului din decizie , timpul de lucru al angajatului și data angajării, iar noi îți vom spune cum să completezi aceste câmpuri.