Sfaturi utile în alegerea unui serviciu extern SSM/ PSI
1 septembrie 2017
Echipa de intervenție
23 octombrie 2017
Vezi tot

Planificare, Organizare, Pregătire, Practică.

Fiind partea practică a instructajului în situații de urgență, exercițiile de intervenție și evacuare vin în pregătirea fiecărui angajat pentru a putea face față unei situații reale de incendiu sau cutremur. Astfel prin mai multe exerciții anuale, care sunt obligatorii de altfel prin lege, angajatul deprinde mai multe cunoștințe, dar și îndemânare, putând sa depășească orice situație de urgență.

 

Planificare, Organizare, Pregătire, Practică.

Planificarea exercițiilor se face de către Inspectorul de Proteție Civilă sau Cadrul Tehnic PSI la începutul fiecărui an pentru tot anul în curs. Această planificare se aprobă de către conducerea societății.
Documentul aprobat de conducere se depune la dosarul SU/ PSI al societății, planificarea exercițiilor de intervenție și evacuare se solicită la controalele din partea ISU.

Organizarea unui exercițiu trebuie să urmărească atât partea teoretică, cât și partea practică, astfel că se va întocmi un plan de organizare în care se vor specifica data desfășurării exercițiului, situația simulată – care poate fi compusă din ”alarmare ”, ”evacuare”, ”intervenție” ,etc., tot în planul de organizare trebuie trecuți participanții – sub formă de tabel cu semnături, apoi trecem scopul exercițilui și etapele acestuia.
Printre etapele exercițiului se enumără: declanșarea alarmei, încetarea lucrului și afluirea către locul de adunare stabilit, oprirea energiei electrice, oprirea gazelor, verificarea încăperilor după evacuare, prezența personalului, demonstrații practice privind folosirea mijloacelor de stingere a incendiilor, exercițiu practic de stingere a unui incendiu și expunerea concluziilor.

Pregătirea personalului începe cu instructajul teoretic la care participă în prima fază doar echipa de intervenție, apoi se anunță restul personalului că urmează un exercițiu de intervenție și evacuare. Pregătirea echipei de intervenție se face urmărind planul de organizare, fiecare angajat al echipei va avea o sarcină care se stabilește prin ”Organizarea apărării împotriva incendiilor” și ”Organizarea evacuării persoanelor/ bunurilor” , astfel pentru alarmare avem o persoană, pentru oprirea energiei electrice/ gaz vom avea altă persoana, de evacuarea personalului se ocupa alte persoane, stingerea incendiilor alte persoane, etc. , la companiile mici sau firmele cu puțini angajați , o persoana va îndeplini mai multe sarcini.

Exercițiul practic începe prin alarmarea personalului. După instructajul teoretic, tot personalul se întoarce la locurile lor de muncă, Cadrul Tehnic PSI sau Insp. SU va merge împreună cu un conducător de loc de muncă iar la un moment dat se strigă ”INCENDIU ! ” , persoanele care fac parte din echipa de intervenție vor acționa conform planului și a instructajului din preambul. Simularea se va face într-un mod cât mai prietenos, pentru a nu speria personalul. În companiile mari sau dotate cu sisteme audio de alarmare, acestea  se pot folosi în modul ”testare”.

Folosirea stingătoarelor aduce și mai mare avantaj într-un astfel de exercițiu, personalul se va familiariza cu acestea, chiar dacă nu se va aprinde un foc pentru a folosi mijloacele de stingere, undeva afara se poate folosi un coș menajer sau o cutie de carton în care personalul sa acționeze cu stingătorul. Cadrul Tehnic PSI va sta în apropierea persoanei care acționează un stingător, vor fi invitați sa utilizeze mijloacele de stingere a incendiilor atat membri echipei de intervenție cât și restul personalului.

Întreg exercițiul de intervenție și evacuare va fi cronometrat, astfel că la sfârșitul acestuia se vor consemna într-un proces verbal aspecte cum ar fi : respectarea tuturor etapelor planificate, timpii de răspuns, incidente în timpul exercițiului, disfuncționalități, etc.