Angajatorul trebuie să cunoască legea de protecția muncii
19 iunie 2019
Grup de persoane la masa, sedinta comitet SSM, una din persoane este cu mana ridicata, text peste imagine.
Comitetul de securitate și sănătate în muncă – CSSM
13 august 2019
Vezi tot
Persoană desemnata

            Lucrătorul desemnat este persoana desemnată nominal pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție.

Cine poate fi lucrător desemnat?

                          Lucrătorul desemnat  

           Persoana desemnată de către angajator, are atributiile mentionate la articolul 15 din HG1425/2006 (actualizat). Este vorba de 33 de activități.

Diferența în mare dintre lucrător desemnat și serviciu intern de prevenire și protecție este următoarea. :
Activitățile de protecția muncii sunt complementare funcției în cazul persoanei desemnate. În cazul serviciului intern de prevenire, acestia vor avea activități exclusiv în domeniul protecției muncii, cel mult activități de PSI.

Lucrătorul desemnat trebuie numit prin decizie scrisă a conducerii unității. De-asemenea atribuțiile specificate la articolul 15, trebuie consemnate în fișa postului. Această decizie trebuie adusă la cunoștință lucrătorului desemnat. Eu pun lucrătorul desemnat să îmi semneze decizia și faptul ca i s-a adus la cunoștință ( ca și masură preventivă).

                          HG1425/2006 – Secțiunea a III- a !

            Pentru a putea să desfășoare activitățile de prevenire și protecție, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, potrivit prevederilor art. 49. Respectiv studii în învățământ liceal filiera teoretica profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic. Și obligatoriu curs în domeniul securității și sănătății în muncă cu o durată de cel puțin 80 ore.

*Lucrătorului desemnat trebuie să i se acorde timpul necesar și mijloacele adecvate pentru îndeplinirea activităților SSM. Lucrătorului desemnat nu i se poate cere să efectueze activitățile specifice dacă nu există o decizie în scris în acest sens. 

Trebuie avut în vedere și făcută diferența în conducătorul locului de muncă și lucrătorul desemnat. Conducătorul locului de muncă nu este foarte bine definit de legea în vigoare, acesta poate funcționa având un curs de 40 de ore. Însă are și atribuții limitate. Deci lucrătorul desemnat poate face tot ce face conducătorul locului de muncă dar nu și viceversa.