Echipa de intervenție
23 octombrie 2017
Fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență
8 februarie 2018
Vezi tot
Principalele documente pe care le actualizez anual, PPP, tematici, program de instruire-testare, graficul instruirilor, planificare exerciții de intervenție

Principalele documente pe care le actualizez anual, PPP, tematici, program de instruire-testare, graficul instruirilor, planificare exerciții de intervenție

De obicei încep să actualizez documentele în luna Ianuarie a fiecărui an.

            În domeniul securității și sănătății în muncă actualizez planul de prevenire și protecție, astfel că pentru fiecare măsură scrisă în plan voi trece o dată lucrătoare din anul ce urmează.

Programul de instruire-testare trebuie să cuprindă date valabile din anul ce urmează. Programul de instruire-testare trebuie actualizat pentru fiecare meserie în parte, sau pentru grupuri de funcții.

Tematicile de instruire le actualizez în fiecare an. Eu spre exemplu când actualizez acest document, trec la fiecare instruire data la care trebuie facută instruirea, astfel ca voi lega data tematicilor de instruire cu data graficului de instruire din domeniul PSI.

Tabelul de cheltuieli îl actualizez pe baza unui grafic din anul precedent, exemplu: dacă în anul 2017 am avut 20 de angajați, calculul per/ salariat îl fac după acest număr.

Acestea sunt principalele documente de actualizat în domeniul SSM.

În domeniul situațiilor de urgență voi începe cu tematicile de instruire. La fel ca la SSM, voi trece data la care se face instructajul pe fiecare trimestreu, semestru sau lunar, dupa cum este cazul.

Graficul de instruire cum am spus și mai sus, îl voi lega de tematicile PSI dar și de tematicile SSM, adică voi pune aceeasi dată de instructaj peste tot. Voi avea grijă ca echipele de intervenție să fie instruite în aceiasi zi cu aceiași instructiune ca și restul personalului în lunile comune.

Planificarea exercițiilor de intervenție și evacuare o fac pentru fiecare trimestru și de obicei o pun în prima decadă a lunii de obicei vineri dacă se poate. De multe ori coincide cu ziua instructajului.

 

Sfaturi și sugestii !

Tot la începutul anului verific toate fișele SSM și SU, verific dacă a fost consemnată testarea anuală, pe care eu o dau tuturor la sfârșit de an, chiar daca pe PSI legea prevedere testarea la un an de la angajare.

Și dacă tot am vorbit de fișe de instructaj, în urmatorul articol vă voi spune cum completez eu fișele de instruire la angajare, completarea traseului de deplasare și alte sfaturi și sugestii.