Securitatea și sănătatea în muncă prevenirea și stingerea incendiilor: între birocrație costisitoare și realitatea unui posibil accident
28 martie 2015

Am să încerc să explic ce înseamna, de fapt, Securitatea și sănătatea în muncă cunoscută ca și protecția muncii. Majoritatea antreprenorilor, considera că acest domeniu este simplă birocrație, menit sa le mănânce banii. Este o preconcepție pe cât de greșita, pe atât de periculoasă.

Securitatea și sănătatea în muncă este la fel, ca și salarizarea, contabilitatea și resursele umane, domeniu afiliat și obligatoriu oricărei afaceri. Un parteneriat cu o societate specializată să furnizeze acest serviciu, te va ajuta sa economisești timp și bani. Așadar, să vedem cum funcționează protecția muncii sau securitatea și sănătatea în muncă.

În primul rând, orice activitate economică trebuie sa aibă o evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, în funcție de tipul meseriilor care se practică. Prin aceasta evaluare se stabilesc potențialele riscuri la care sunt supuși angajații societății respective. După ce s-au stabilit potențialele riscuri, se va redacta planul de prevenire al acestora. Planul de prevenire și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă vor ajuta la întocmirea instrucțiunilor proprii fiecărei meserii. Acestea din urma au rolul de a preveni și de a diminua riscul producerii unui accident de muncă.

Pe baza planului de prevenire și a intruziunilor proprii se vor întocmi tematicile de instruire a angajaților. Acestea din urma pot fi lunare, trimestriale sau semestriale. De asemenea, fiecare nou angajat va avea parte, atât de o instruire introductivă, cât și de o instruire la locul de muncă, urmată de o instruire periodică.  Primele două instruiri sunt obligatorii prin lege și se fac înainte ca angajatul să înceapă munca efectiv. Instruirea periodică este de asemenea obligatorie prin lege. Ținând cont de potențialele riscuri de accidentare sau îmbolnăvire, pe care le are o societate, se va stabili prin decizie scrisă periodicitatea tematicilor de instruire.

Tot cu ajutorul planului de prevenire și protecție și al evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire la locul de munca, se va redacta și nomenclatorul echipamentelor individuale de protecție ale angajaților. Antreprenorul este obligat, prin lege, sa furnizeze în mod gratuit echipat individual de protecție salariaților săi. De asemenea fiecare societate este obligata, prin lege, sa aibă unul sau mai multi angajați desemnați să acorde primul ajutor în caz de accident.

Mai jos am enumerat documentele necesare într-un dosar de securitatea și sănătatea în muncă:

 • Decizie – contractare și atribuții serviciu extern;
 • Decizie – periodicitatea instruirilor ssm;
 • Decizie – cine face instructajul lucrătorilor;
 • Decizie – comisia de identificare a zonelor de risc ridicat;
 • Decizie – echipa de prim ajutor, intervenție și evacuare;
 • Decizie – comunicarea accidentelor de muncă;
 • Decizie – numire conducători ai locurilor de muncă;
 • Terminologie SSM;
 • Tematici de instruire: genarală, la locul de muncă și periodică;
 • Instrucțiuni proprii SSM;
 • Evaluare;
 • Plan de prevenire și protecție;
 • Nomenclator de dotare cu EIP;
 • Măsuri de prim ajutor – 15 capitole;
 • Registre.

Ca sa vedeți cum vă poate ajuta, un parteneriat cu o firma specializată să furnizeze servicii SSM, va dau următorul exemplu: „Un antreprenor are 20 de angajați, un abonament lunar SSM ar fi cam de 300 – 400 lei, iar înmulțind cu 12 luni ajungem la 4.800 lei. În cazul unui simplu control ITM, fără a asigura securitatea și sănătatea în muncă, fără o trusă de prim ajutor sau echipamente individuale de protecție, amenda minima ajunge lejer la 10.000 lei. O amendă se scrie în 5 minute, nu în 12 luni. Dacă vorbim de un accident de munca, simpla neanunțare a accidentului în 24 de ore implică o amenda de 7.000 lei. După care vin în control, unde mai aplica alte amenzi pentru nerespectarea legislației, etc.”

De reținut că, un parteneriat cu o firmă specializată pe furnizarea de servicii SSM, nu exonorează antreprenorul de obligațiile legale în domeniul SSM.