Istoria protecției muncii
9 aprilie 2015
Ce verifica ITM-ul la un control
13 mai 2015
Vezi tot

Foarte multe persoane, deopotrivă angajatori și angajați, nu știu ce este echipamentul individual de protecție, dacă este obligatoriu sau nu și de multe ori îl confundă cu echipamentul de muncă. Haideți să vedem, pe scurt, cum stau lucrurile în privința echipamentului individual de protecție (EIP).

Echipamentul Individual de Protecție (EIP) include orice tip de echipament utilizat de lucrători, cu scopul protejării acestora împotriva unui pericol de accidentare la locul de muncă. Îmbrăcămintea de lucru nu intră în categoria EIP. Spre exemplu, salopeta utilizată de către un lucrător care manipulează marfa într-un depozit, este îmbrăcămintea furnizată de către angajator în scopul protejării hainelor personale ale lucrătorului împotriva uzurii premature.

Conform art. 13 din Legea 319/2006 – În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații:

………..

r) să asigure echipamente individuale de protecție;

s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție.

Aceeași lege, 319/2006, ne spune și de obligațiile angajaților:

Art. 23 – (1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la Art. 22, lucrătorii au următoarele obligații:

………..

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.

Așadar, angajatorul este obligat să furnizeze EIP angajatului, în mod gratuit. Iar angajatul este obligat să folosească EIP în mod corect atunci când este necesar.

Echipamentul Individual de Protecție este identificat pentru fiecare post de lucru în urma evaluării riscului de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă. În funcție de rezultatul evaluării riscului de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, EIP se împarte în mai multe grupe, după cum urmează:

 • Căști de protecție pentru industrie;
 • Protectori ai ochilor și ai fetei;
 • Protectori ai auzului;
 • Aparate de protecție respiratorie;
 • Mănuși de protecție;
 • Încălțăminte de uz profesional;
 • Îmbrăcăminte de protecție;
 • Veste de salvare pentru industrie;
 • Protecție împotriva căderilor de la înălțime.

Aici se găsește Anexa nr. 2 din HG 1048/2006 privind lista orientativă și neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecție. Iar aici se găsește Anexa nr. 3  HG 1048/2006 privind lista orientativă și neexhaustivă a activităților și sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecție.

La achiziționarea echipamentului individual de protecție, angajatorul trebuie sa fie atent ca acesta să respecte cerințele esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piața, astfel:

 • Fiecare EIP să fie prevăzut cu marcajul de conformitate CE care atestă respectarea prevederilor HG 115/2004, respectiv Directiva 89/686/CEE;
 • Fiecare EIP să fie însoțit de o fisă de informații-instrucțiuni/ carte tehnică, furnizată de producător, redactată în limba română.
 • Persoana responsabilă cu introducerea pe piața UE a modelului respectiv de EIP (producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit într-un stat membru UE sau în lipsa acestora, importatorul dintr-un stat din afara UE sau utilizatorul direct) să fie în măsură să prezinte, la cererea autorităților de control pentru supravegherea pieței, declarația de conformitate CE, certificatul de examinare EC de tip emis de un organism notificat, unde este cazul și, în situații motivate, documentația tehnică referitoare la produs.

Cu alte cuvinte, atunci când achiziționam EIP, trebuie sa fim atenți ca acesta să aibă marcajul CE (de conformitate european), să fie însoțit de fișa de informații-instrucțiuni/ carte tehnică furnizată de producător în limba română și să ne asigurăm că, prin analiza acestei fișe, au fost îndeplinite toate procedurile corespunzătoare. Trebuie să ne asigurăm că echipamentul individual de protecție acordat lucrătorilor asigură protecția împotriva riscurilor specifice locului de muncă, și nu conduce el însuși la un risc mărit.

Ce riscam dacă nu achiziționam și nu acordam lucrătorilor EIP?

Conform legii 319/2006 art. 39 (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispozițiilor Art. 13 lit. b), c), p) si r). Adică pentru faptul ca nu se asigură EIP angajaților, amenda este de 10.000 RON.

Mai mult, lipsa EIP conduce la un risc mărit al accidentelor de muncă care pot avea urmări grave sau foarte grave (deces), atât pentru lucrător cât și pentru angajator. Spre exemplu, dacă un lucrător suferă un accident de muncă din cauza lipsei echipamentului individual de protecție, angajatorul va plăti amenda contravenționala  în valoare de 10.000 RON, costurile de spitalizare ale lucrătorului și urmările unui posibil proces de muncă intentat de lucrător. De asemenea, imaginea unei societăți care are multe accidente de muncă la activ, va fi știrbită.

În concluzie, achiziționarea și acordarea echipamentului individual de protecție lucrătorilor, este o obligație a angajatorului iar utilizarea acestuia atunci când este necesar este obligația  lucrătorilor. Prin dotarea cu EIP a lucrătorilor, angajatorul contribuie la diminuarea riscurilor accidentelor de muncă la care sunt supuși lucrătorii, la o bună desfășurare a activităților societății și la îmbunatățirea imaginii acesteia.