Reguli privind fumatul la locul de munca
13 martie 2017
Prima aplicație online de Securitatea și Sănătatea în Muncă
7 august 2017
Vezi tot

Ce este conducătorul locului de muncă?
Este o persoană din cadrul firmei care gestionează activităţile de prevenire şi protecţie şi situaţii de urgenţă, împreună cu inspectorul de securitate şi sănătate în muncă şi inspectorul de protecţie civilă al societăţii, fie că acesta este angajat al firmei sau este serviciu extern.
Conducătorul locului de muncă (CLM) are atribuţii clare, obligaţii legale ce ii revin în urmă desemnării. Persoana aleasă trebuie să fie responsabilă şi cu vechime la locul de muncă.
Prin desemnarea conducătorului locului de muncă, funcţia de baza a persoanei respective nu se schimbă, însă in fişa postului se vor adaugă noi atribuţii.
Prin obligaţiile legale amintite mai sus se numără:

 • efectuează instructajul la locul de muncă şi instructajul periodic personalului din subordine;
 • ţine evidenţă şi păstrează fişele de protecţia muncii , consemnează în acestea efectuarea instructajelor;
 • urmăreşte respectarea cerinţelor de securitate a muncii de către personalul din subordine şi ia măsuri conform procedurilor operaţionale , în caz de abatere;
 • organizează procesul de muncă , în conformitate cu cerinţele de securitate;
 • controlează locurile de muncă şi identifica factorii de risc,  luând măsuri corespunzătoare în cazul apariţiei unui pericol;
 • anunţă imediat administratorul firmei şi inspectorul cu securitatea şi sănătatea în muncă de producerea oricărui accident de muncă;
 • Ia măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accident;
 • verifică la lucrătorii din subordine să execute serviciul într-o stare fizică bună ( inclusiv faptul de a nu se află sub influenţă băuturilor alcoolice) şi să poarte echipamentul de protecţie din dotare
 • da relaţiile solicitate de organele de control în domeniul protecţiei muncii;
 • colaborează îndeaproape cu inspectorul SSM/ PC al societăţii; 

  Reamintim că persoană desemnată de către conducere pentru poziţia de conducător loc de muncă nu poate refuză această desemnare. Desemnarea se face prin decizie scrisă, urmând că această să îi fie aducă la cunoştinţă persoanei desemnate.