Fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență
8 februarie 2018
Temperaturi extreme în sănătatea și securitatea muncii – SSM
22 noiembrie 2018
Vezi tot

Interiorul unei fișe de instruire, pagina instruirii periodice.

Completarea periodică în fișele individuale de instruire, se face doar după o perioadă de la instructajul introductiv general și cel la locul de muncă.

Am vorbit în articolele trecute despre fișe individuale de instruire pentru domeniile securității muncii și situații de urgență, ce înseamnă și ce reprezintă

Dar ce este instruirea periodică ?

Cine efectuează instruirea periodică ?          

Instructajul periodic se efectuează de către conducătorul locului de muncă, conform articolului ART. 96 din HG1425/2006.

Din CAP. 5  Instruirea lucrătorilor în domeniul securității si sănătății în muncă SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale – se înțelege că în fișe consemnază conducatorul locului de muncă. Ref. Art. 81.

Trecem acum la consemnarea practică, deci suntem pe pagina ”INSTRUIREA PERIODICĂ”

La data instruirii trecem ziua în care a fost efectuat instructajul, iar instructajul se efectueaza conform programului de instruire- testare.

Durata (h) instructajului este conform deciziei de instruire, de obicei instructajul este de 2 ore, dar poate fi 2 ore la productiv și 1 ora la personalul tesa.

Ocupația se preia de pe prima pagină de la ”funcție”, astfel dacă angajatul are funcția de agent vânzări pe prima pagină, atunci la ocupația de pe pagina de instruire periodică treceți tot agent vânzări.

Materialul prelucrat se consemnează din tematica de instruire conform fiecărei funcții. Conducătorul locului de muncă va primi tematica pentru fiecare funcție de la inspectorul ssm, fie că aste angajat intern sau serviciu extern.
Pentru a ușura munca conducătorului locului de muncă, pe fiecare tematică eu trec și data instruirii și durata instructajului.

            Semnătura celui:

            instruit – aici semnează angajatul după ce a fost instruit.

            care a instruit – aici semnează conducătorul locului de muncă.

            care a verificat instruirea – aici semnează seful ierarhic al conducătorului locului de muncă în cazul în care serviciul este unul intern, persoana desemnată, sau serviciul extern, mai poate semna verificarea și angajatorul.

Cum calculăm perioada instruirii periodice ?

Durata între instruiri este trecută decizia privind instructajul. De obicei personalul administrativ se instruiește la 6 luni iar personalul productiv la 3 luni. Mai sunt și categorii de personal cu riscuri ridcate care trebuie instruiți în fiecare lună.

Exemplu de calcul :

Instructaj la 6 luni.

Persoana a fost instruita la angajare la locul de muncă la data de 08.01.2018 prima instruire periodică se face de obicei în prima decadă a lunii Iulie, conform programului de instruire ar trebui să fie 10.07.2018. După care următoarea instruire periodică se face în luna Ianuarie a anului următor.

Instructaj la 3 luni.

Persoana a fost instruita la angajare la locul de muncă la data de 08.01.2018 prima instruire periodică se face de obicei în prima decadă a lunii Aprilie, conform programului de instruire ar trebui să fie 10.04.2018. După care următoare instruire periodică se face în luna Iulie, apoi luna Octombrie, apoi luna Ianuarie a anului următor.

Pentru a face instructaj într-o singură lună pentru toți angajații se poate face în felul următor:

Dacă sunt angajați în luna Ianuarie, Februarie și Martie, vor fi toți instruiți în luna Aprilie și apoi Iulie, Octombrie, etc. astfel toti angajații sunt aduși la aceiași dată de instruire

                       
Sfaturi și sugestii !

           Consemnarea în fișe se face după instructajul efectiv, asa că trebuie să aveti grijă ca dacă o persoană lipsește, este în concediu, nu trebuie completată fișa, iar daca a fost totuși completată fișa nu îi completați data angajării.

 

Atenție! Nu se face instructaj la angajare și periodic în aceiași lună.