Echipa de primă intervenție
22 iunie 2015
Măsuri de protecția muncii pentru perioade caniculare
17 iulie 2015
Vezi tot

Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărui agent economic sau al fiecărei instituții publice și, când este cazul, la nivelul unității administrativ – teritoriale și se face prin dispoziție scrisă dată de persoana fizică cu atribuții de conducere.
Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însușită de utilizatorii în cauză.
În dispoziție se vor menționa:
a. locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau de explozie în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete;
b. locurile amenajate pentru fumat;
c. persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării pe locuri și sectoare de activitate;
d. alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
Fumatul este interzis, de regulă, în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis, prevăzute de dispozițiile generale, precum și în:
a. spațiile de cazare comună;
b. încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control și automatizare;
c. încăperile centralelor termice;
d, locurile cu schele, cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile;
e. lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite.
În toate zonele (locurile) în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate specifice, prevăzute de reglementările în vigoare.
Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanță mai mică de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum) și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.
La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ, gropi și se vor instala inscripții „LOC PENTRU FUMAT”.
Scrumierele și vasele din interiorul clădirilor (coridoare, holuri etc.) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele etc.).
În locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplasează astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotică şi altele.
Depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisă.
Golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.
Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.
Se recomandă să se evite fumatul, în perioadele de relaxare sau de odihnă, în paturi, pe canapele, fotolii etc.