5 februarie 2018

Fișa individuală de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

            Fișele de instruire individuale în domeniul securității muncii numite de mulți cărticele, sunt niște tipizate mărimea A5 de culoare albastră, o dovadă a instruirii la […]
30 ianuarie 2018
Principalele documente pe care le actualizez anual, PPP, tematici, program de instruire-testare, graficul instruirilor, planificare exerciții de intervenție

Ce documente actualizăm anual în domeniile SSM și PSI ?

De obicei încep să actualizez documentele în luna Ianuarie a fiecărui an.             În domeniul securității și sănătății în muncă actualizez […]
23 octombrie 2017

Echipa de intervenție

Echipa de intervenție reprezintă personalul cu atribuții specifice care să intervină într-o situație de urgență. Insă ce înseamnă o situație de urgență ? Situație de urgență […]
17 octombrie 2017

Exercițiile de intervenție și evacuare.

Fiind partea practică a instructajului în situații de urgență, exercițiile de intervenție și evacuare vin în pregătirea fiecărui angajat pentru a putea face față unei situații […]